Home Integritetspolicy AnvändarvillkorEnstaka sida

Användarvillkor

Denna information fastställer hur denna webbplats får använda information enligt Svensk lag. Med ordet Användare menas du som besöker och använder hemsidan och eventuella tjänster som ingår på webbplatsen. Med ordet Villkoren menas bestämmelserna som beskrivs på denna sida.

Innehåll

Allt innehåll såsom bilder och text får inte kopieras eller publiceras utan samtycke från ägaren av denna webbplats. Eventuella citat får absolut inte bokstavligen ändras då denna sida innehåller legitimerade råd och textformuleringar.

Tag gärna kontakt med ägaren via hemsidan om du vill använda innehåll.

Registrering

Om Användaren eventuellt registrerar sig på Webbplatsen genom att fylla i registreringsformuläret ska Användaren ange korrekta personuppgifter och kontaktuppgifter – om formuläret begär detta, samt hålla informationen uppdaterad. Genom registreringen accepteras Villkoren och Användaren åtar sig att följa de instruktioner som ges avseende Webbplatsen.

Om ett företag registreras som Användare krävs att en fysisk person med behörighet och befogenhet att binda företaget till Villkoren också är kontaktperson.

Webbplatsen tar inte ansvar för, och registrering får inte användas av, personer under 15 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga – eller av temporärt eller definitivt avstängda Användare.

Användaren är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i Användarens namn och lösenord, och Användaren har endast rätt att använda Webbplatsen genom att använda eget loginnamn och lösenord. Användaren skall på bästa sätt tillse att lösenordet hålls hemligt och att det inte kommer till utomstående persons kännedom.

Ansvarig för dataskydd

Webbplatsen är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter, samt ansvar för att säkerheten upprätthålls. Användaren har ansvar för att åtkomst till sina egna personuppgifter hålls skyddad genom att inte lämna ut inloggningsuppgifter till andra. Detta kan exempelvis vara att lämna webbplatsen på publik dator utan att logga ut. Användaren har således skyldighet att logga ut på alla enheter om enheter kan brukas av andra.

Personuppgifter

Webbplatsens ägare skyddar eventuellt lagrade personuppgifter. Webbplatsens ägare använder många tekniska lösningar samt tredjepartsregister för att löpande kontrollera riktigheten av den information som Användaren lämnat vid registreringen på Webbplatsen och under tiden som Webbplatsen används.

Användning av personuppgifter

Insamlade personuppgifter används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera Webbplatsen samt din användning av Webbplatsen, liksom för att förhindra missbruk av Webbplatsen.

Användarens personuppgifter används även för att tillhandahålla ett effektivare stöd och för att förbättra dialoger med besökaren, samt för att skräddarsy Webbplatsens innehåll, layout och tjänster. Dessutom kan Användarens personuppgifter användas för att skicka viktig information till Kunden, t.ex. avseende förändring av Villkoren.

Utomstående företag anlitas ibland för att leverera vissa tjänster till Kunden. Dessa kan t.ex. fungera som webbhotell, transportör eller informationsförmedlare till Kunden. Företagen får endast tillgång till sådana personuppgifter som är nödvändiga för att de skall kunna utföra sina åtaganden. Alla sådana företag är bundna av avtal och förbinder sig att inte använda information för andra ändamål.

Kunden samtycker uttryckligen till att denna webbplats får använda dennes personuppgifter för att ta kontakt och lämna information till Kunden som är särskilt anpassad för dennes intressen, såsom administrativa meddelanden och information som är relevanta för Användarens användning av Webbplatsen. Om Kunden inte önskar erhålla dessa meddelanden, kan denne tacka nej enligt GDPR genom att skriftligen informera oss via epost.

Uppgifter som lagras

Som registrerad användare lagras användarens e-postadress och IP nummer. Ytterligare information som eventuellt behandlas av oss inom ramen för GDPR omnämns på sidan Behandling av personuppgifter.

Ändringar till de Allmänna Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller nybesök på webbplatsen.